How many Pho restaurants are the best around Hoan Kiem lake

QuestionsCategory: FoodHow many Pho restaurants are the best around Hoan Kiem lake
Viet Nam question and answer Staff asked 10 months ago

How many Pho restaurants are the best around Hoan Kiem lake
 

1 Answers
Viet Nam question and answer Staff answered 10 months ago

List the best Pho restaurants  around Hoan Kiem Lake
1. Pho bo Lam
Address: 48 Hang Vai, Hoan Kiem district , Ha Noi ( 48 Hàng Vải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 7:00 – 22:00
Price: 20.000 – 66.000
2. Pho xao Hung Ben
Address: 33 Ngu Xa Ban Dinh district, Ha Noi city (33 Ngũ Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội)
Time open: 09:00 – 22:00
Price: 20.000 – 55.000 vnd
3. Pho Bo Ly Quoc Su (Phở Bò Lý Quốc Sư)
Address 1: So 10 Ly Quoc Su (Số 10 Lý Quốc Sư – 0438.257.338)
Address 2: 42 Hang Voi street – tel: 0915088586 (42 Hàng Vôi – 0915088586)
Address 3: N2A Hoang Minh Giam tel 0915088586 (Hoàng Minh Giám – 0944795588)
Time open: 13.00 – 19.00
Price : 50.000 – 75.000 vnd
4. Pho bo Phu Xuan(Phở bò Phú Xuân)
Address: 36 Han Da street, Quan Kiem district, Ha Noi (36 Hàng Da, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 5:30 – 12:30
Price: 20.000 – 55.000 vnd
5. Pho bo duong tau (Phở Bò Đường Tàu)
Address: 3 Tran Phu street, Hoan Kiem district, Ha Noi (3 Trần Phú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 06:00 – 04:00
Price: 35.000 – 45.000 vnd
6. Pho Bo Khoi Hoi (Phở Bò Khôi Hói)
Address: 50C Hang Vai street, Hoan Kiem district, Ha Noi( 50C Hàng Vải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội )
Time open: 06:00 – 21:30
Price: 20.000 – 55.000 vnd
7. Pho Bat Dan (Phở Bát Đàn)
Address: 49 Bat Dan street, Hoan Kiem district, Ha Noi (49 Bát Đàn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 06:00 – 10:00 | 18:00 – 20:30
Price: 30.000 – 55.000 vnd
8. Pho Bo Ly Beo (Phở Bò Lý Béo)
Address: No 4, Hang Non street, Hoan Kiem district, Ha Noi (4 Hàng Nón, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 18:00 – 23:30
Price: 20.000 – 50.000 vnd
9. Pho Ganh Hang Chieu (Phở gánh Hàng Chiếu)
Address: Intersection Hang Chieu street, Hoan Kiem district Ha Noi (Ngã 4 Hàng Chiếu, Hàng Đường, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 3:00 – 7:00
Price: 25.000 – 55.000 vnd
10. Pho Thin Bo Ho (Phở Thìn Bờ Hồ)
Address: No 61, Dinh Tien Hoang street, Hoan Kiem district, Ha Noi (Số 61 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 6:30 – 20:30
Price: 40.000 – 60.000 vnd
 
 

Pin It on Pinterest