How many Pho restaurants are the best around Hoan Kiem lake

QuestionsCategory: FoodHow many Pho restaurants are the best around Hoan Kiem lake
Viet Nam question and answer Staff asked 7 months ago

How many Pho restaurants are the best around Hoan Kiem lake
 

1 Answers
Viet Nam question and answer Staff answered 7 months ago

List the best Pho restaurants  around Hoan Kiem Lake
1. Pho bo Lam
Address: 48 Hang Vai, Hoan Kiem district , Ha Noi ( 48 Hàng Vải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 7:00 – 22:00
Price: 20.000 – 66.000
2. Pho xao Hung Ben
Address: 33 Ngu Xa Ban Dinh district, Ha Noi city (33 Ngũ Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội)
Time open: 09:00 – 22:00
Price: 20.000 – 55.000 vnd
3. Pho Bo Ly Quoc Su (Phở Bò Lý Quốc Sư)
Address 1: So 10 Ly Quoc Su (Số 10 Lý Quốc Sư – 0438.257.338)
Address 2: 42 Hang Voi street – tel: 0915088586 (42 Hàng Vôi – 0915088586)
Address 3: N2A Hoang Minh Giam tel 0915088586 (Hoàng Minh Giám – 0944795588)
Time open: 13.00 – 19.00
Price : 50.000 – 75.000 vnd
4. Pho bo Phu Xuan(Phở bò Phú Xuân)
Address: 36 Han Da street, Quan Kiem district, Ha Noi (36 Hàng Da, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 5:30 – 12:30
Price: 20.000 – 55.000 vnd
5. Pho bo duong tau (Phở Bò Đường Tàu)
Address: 3 Tran Phu street, Hoan Kiem district, Ha Noi (3 Trần Phú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 06:00 – 04:00
Price: 35.000 – 45.000 vnd
6. Pho Bo Khoi Hoi (Phở Bò Khôi Hói)
Address: 50C Hang Vai street, Hoan Kiem district, Ha Noi( 50C Hàng Vải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội )
Time open: 06:00 – 21:30
Price: 20.000 – 55.000 vnd
7. Pho Bat Dan (Phở Bát Đàn)
Address: 49 Bat Dan street, Hoan Kiem district, Ha Noi (49 Bát Đàn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 06:00 – 10:00 | 18:00 – 20:30
Price: 30.000 – 55.000 vnd
8. Pho Bo Ly Beo (Phở Bò Lý Béo)
Address: No 4, Hang Non street, Hoan Kiem district, Ha Noi (4 Hàng Nón, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 18:00 – 23:30
Price: 20.000 – 50.000 vnd
9. Pho Ganh Hang Chieu (Phở gánh Hàng Chiếu)
Address: Intersection Hang Chieu street, Hoan Kiem district Ha Noi (Ngã 4 Hàng Chiếu, Hàng Đường, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 3:00 – 7:00
Price: 25.000 – 55.000 vnd
10. Pho Thin Bo Ho (Phở Thìn Bờ Hồ)
Address: No 61, Dinh Tien Hoang street, Hoan Kiem district, Ha Noi (Số 61 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Time open: 6:30 – 20:30
Price: 40.000 – 60.000 vnd
 
 

Pin It on Pinterest