How many delicious Bun Cha restaurant in Hanoi?

QuestionsCategory: FoodHow many delicious Bun Cha restaurant in Hanoi?
1 Answers
Viet Nam question and answer Staff answered 10 months ago

There are a lot of delicious Bun Cha restaurant in Ha Noi, I will list some the best Bun Cha in Ha Noi bellow

Bun Cha Ha Noi Viet Nam

1. Bun Cha Huong Lien
Address: 24 Le Van Huu, Hai Ba Trung district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Hương Liên tại 24 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

2. Bun Cha Cua Dong
Address: 41 Cua Dong street, Hoan Kiem district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Cửa Đông tại 41 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

3. Bun Cha Dac Kim
Address: No 1, Hang Manh street, Hoan Kiem district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Đắc Kim tại số 1 Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

4. Bun Cha Hang Than
Address: No 34, Hang Than street, Ba Dinh district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả 34 Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội)

5. Bun Cha Kep Que
Address: Intersection Nguyen Du and Ba Trieu street, Hai Ba Trung district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả kẹp que nằm ở ngã tư phố Nguyễn Du giao với Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

6. Bun Cha Hang Khoai
Address: No 2 ,Hang Khoai street, Hoan Kiem district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả buổi sáng phố Hàng Khoai tại số 2 Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

7. Bun Cha Nguyen Khuyen
Address: No 57 ,Nguyen Khuyen street, Dong Da district, Ha Noi(Bún chả Sinh Từ nằm ở 57 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội)

8. Bun Cha Hang Quat
Address: No 74 ,Hang Quat street, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả ngõ 74 Hàng Quạt, Hà Nội)

9. Bun Cha Ngoc Khanh
Address: No 9 lane 105 Nguyen Cong Hoan street, Ba Dinh district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Ngọc Khánh tại số 9, ngõ 105, Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội)

10. Bun Cha Dac Kim
Address: No 1 Hang Manh street, Hoan Kiem district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Đắc Kim Hàng Mành 1 (60k/ suất) 1 Hàng Mành, Hoàn Kiếm)

11. Bun Cha Dac Kim
Address: No 1 Hang Manh street, Hoan Kiem district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Đắc Kim Hàng Mành 1 (60k/ suất) 1 Hàng Mành, Hoàn Kiếm)

12. Bun Cha Yen Bai
Address: Lane 2 Yen Bai , 22/31, Hai Ba Trung district, Ha Noi, near Ho Tay Lake (Bún chả Yên Bái, 22/31 ngõ Yên Bái 2, Hai Bà Trưng)

13. Bun Cha Tran Quy Kien
Address: No 28 lane 2 Tran Quy Kien road,Cau Giay district, Ha Noi(Bún chả – Trần Quý Kiên,Số 28 ngõ 2 đường Trần Quý Kiên, Cầu Giấy)

14. Bun Cha Ngo Tram
Address: No 6 lane Tram, Hoan Kiem district, near Ho Tay lake, Ha Noi(Bún chả – Số 6 ngõ Trạm, Hoàn kiếm)
15. Bun Cha 105 Yen Hoa
Address: No 105 Yen Hoa Cau Giay district, Ha Noi(Bún Chả 105 Yên Hòa)

 

 

 

Pin It on Pinterest